دکتر بشار اسد دستور تخصیص 50 در صد از مشاغل حکومتی برای خانواده های شهدا را صادر کرد

دمشق-سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز دستور شماره (36) سال 2014 را صادر کرد. بنابر این دستور، 50 در صد از جاهای خالی که باید توسط مقامات دولتی به وسیله مسابقات و آزمون ها به موجب قانون کار شماره 50 سال 2004 پر شوند، برای خانواده های شهدا تخصیص می شود.

دستور همچنین شامل تعارف شهید و خانواده شهید و افراد مبتلا به ناتوانی کامل می شود.

متن دستور :

دستور شماره 36

بنابر احکام قانون اساسی جمهوری عربی سوریه وبنابر قانون را که پارلمان(مجلس الشعب) در جلسه  تاریخ 7/3/1436 هجری برابر با 29/12/2014 تصویب کرد. رئیس جمهوری عربی سوریه دستور زیر را صادر می کند:

ماده (1)

أ- شهید

1- شهید نظامی: نظامی است که در ارتش جمهوری عربی سوریه یا در نیروهای امنیتی.

2- شهید مدنی: هر شهروند عربی سوری است که تحت فرمان ارتش عربی سوریه کار می کند.

3- شهید کارگر یا کارمند: کارگر یا کارمند دولتی است که در اثنای کار خود یا به سبب کار خود به شهادت رسید.

ب- خانواده شهید: خانواده شهید عبارت است از: پدر- مادر- همسر- فرزندان.

ج- افراد مبتلا به ناتوانی کامل: آنها افرادی هستند که در ارتش جمهوری عربی سوریه یا در نیروهای امنیتی یا تحت فرمان ارتش کار می کنند یا کارگران یا کارمندان دولتی هستند که بر اثر جنگ یا کارهای تروریستی به یکی از موارد زیر مبتلا شدند: “فلج مغزی، فلج چهاراندام، فلج نیم اندام، و کوری کامل”.

ماده (2)

50 در صد از جاهای خالی که باید توسط مقامات دولتی به وسیله مسابقات و آزمون ها به موجب قانون کار شماره 50 سال 2004 پر شوند، برای خانواده های شهدا تخصیص می شود.

ماده (3)

بنابر پیشنهاد وزیر دفاع و وزیر دادگستری و وزیر کار، نخست وزیر دستور العمل اجرایی این قانون را صادر می کند.

ماده (4)

این دستور در روزنامه رسمی منتشر می شود

دمشق در 9/3/1436 هجری قمری برابر با 31/12/2014 میلادی.

رئیس جمهور

بشار اسد

 

شاهد أيضاً

دکتر بشار اسد دستور تشکیل مجتمع قضایی در منطقه شین را صادر کرد

دمشق – سانا دکتر «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه امروز دستور تشکیل مجتمع قضایی در منطقه …