همراهی دوربین/سانا/ با رزمندگان ارتش عربی سوریه در خان شیخون و تل الصیاد

همراهی دوربین/سانا/ با رزمندگان ارتش عربی سوریه در خان شیخون و تل الصیاد

شاهد أيضاً

روسیه تجاوز رژیم صهیونیستی به استان طرطوس را به شدت محکوم می کند

مسکو-سانا روسیه تجاوز اخیر اسرائیل در اطراف استان طرطوس را به شدت محکوم کرد و …