قاووق: پیروزی در سوریه پروژه مقاومت در منطقه را تقویت می کند

بيروت-سانا

شیخ نبیل قاووق عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تاکید کرد که پیروزی در سوریه پروژه مقاومت در منطقه را تقویت می کند.

قاووق طی یک سخنرانی در شهرک جنوبی “معرکه” گفت: همه تحریم های آمریکا برای محاصره مقاومت شکست خورد و آمریکا نتوانست از افزایش قدرت مقاومت و گسترش پایگاه سیاسی و مردمی آن جلوگیری کند.

وی افزود: کشورهای عربی خلیج به حمایت های آمریکا دل بسته بودند اما بعد از حوادث خلیج این کشورها صریحا اعتراف کردند که در دل بستن به حمایت های آمریکا دچار اشتباه شده اند، زیرا آمریکا قادر به حمایت از کشورهای عربی خلیح نیست.