سوریه هنوز ضمن لیست کشورهایی است که بیماری ایدز در آنها شیوع محدود دارد

حمص-سانا

با وجود شرایط بحران، سوریه هنوز ضمن لیست کشورهایی است که بیماری ایدز در آنها شیوع محدود دارد. بنابر آمار وزارت بهداشت تعداد اشخاص مبتلا به بیماری از سال 1987 تا امسال 829 نفر است که 327 نفر از آنها غیر سوری هستند.