کشف و ضبط خمپاره ها و مواد منفجره به جا مانده از تروریست های “داعش” در حومه های دیر الزور و الرقه

کشف و ضبط خمپاره ها و مواد منفجره  به جا مانده از تروریست های “داعش” در حومه های دیر الزور و الرقه