به 55.68 در صد باجی قائد سبسی رئیس جمهوری تونس شد

تونس – سانا

رییس کمیسیون انتخابات تونس باجی قائد سبسی، سیاستمدار کهنه‌کار تونسی، را رسماً به عنوان پیروز انتخابات و رییس جمهوری جدید آن کشور معرفی کرد.

بر اساس نتایج رسمی منتشر شده توسط کمیسیون انتخابات تونس، آقای سبسی با کسب  ۵۵ و شصت و هشت درصد کل آرا، پیروز انتخابات معرفی شد.

وی در دوران پیش از بن علی، و در دولت حبیب بورقیبه، وزیر خارجه و همچنین وزیر امور داخله تونس بود.

رقیب اومنصف مرزوقی رئیس جمهوری ۷۵ ساله موقت فعلی تونس بود موفق شد ۴۴ و سی و دو دهم درصد از کل آرا را به خود اختصاص دهد..

آقای سبسی در دور اول انتخابات ۳۹ درصد آرا و مرزوقی ۳۳ درصد کل آرای مأخوذه را کسب کردند.