«تونس» عضو غیردائم شورای امنیت شد

نیویورک-سانا

اعضای مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه تونس، نیجر، ویتنام، استونی و مجمع‌الجزایر سنت وینسنت و گرنادین را به عنوان ۵ عضو جدید غیردائم شورای امنیت انتخاب کردند.

در رای‌گیری انجام شده در مجمع عمومی سازمان ملل، ۵ کشور جدید عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل عصر روز جمعه  انتخاب شدند؛ اعضایی که قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۰ کار خود را آغاز کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد کشورهای تونس و نیجر با کسب 191 رای از مجموع آرای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل(193 دولت) عضو غیر دائم شورای امنیت شدند.