آمادگی فلسطینیان برای حضور در راهپیمایی گسترده “روز جهانی قدس”

قدس اشغالی-سانا

فلسطینیان امروز به مناسبت “روز جهانی قدس”، خود را برای برگزاری تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی آماده می کنند.

به گزارش رسانه ای ها فلسطینی، کمیته ملی راهپیمایی بازگشت و رفع محاصره عموم مردم غزه را برای مشارکت در راهپیمایی امروز بازگشت فراخواند.

این کمیته از مردم غزه خواست مشارکتی فعال در راهپیمایی «روز جهانی قدس» داشته باشند تا بار دیگر بر حقوق ملت فلسطین به ویژه پایان یافتن محاصره این منطقه و به رسمیت شناخته شدن حق بازگشت فلسطینیان به سرزمین های خود تاکید کرده .

لازم به ذکر است در جریان راهپیمایی بازگشت در هفته های گذشته در مجموع 306 فلسطینی به شهادت رسیده اند و در این راهپیمایی ها تاکنون 30000 فلسطینی نیز زخمی شده اند.