یک گور دسته جمعی در دیر الزور شامل باقی مانده از ده های تن کشف شده است

دير الزور-سانا

ساکنان روستای «کشکیه» در ریف شرقی استان دیر الزور، یک گور دسته جمعی در صحرای روستا کشف کردند، و این گور جمعی شامل باقی ماندۀ ده های تن ها از اهل آن روستا است که تروریست های گروه داعش آنان را به قتل رسانده باشد.

11443-360x203منابع محلی به خبرنگار سانا گفت که این اجساد متعلق به افراد عشیرۀ الشعیطات که نشانه های تیر اندازی بر اجساد آنان وجود دارند، در حالی که برخی از این اجساد سرشان بریده شده، پیدا شده است.

روستای «کشکیه» واقع در منطقۀ البوكمال است و تروريست های داعش در آن گسترش می یابند.