ارتش سوریه مواضع مزدوران در دیر الزور را منهدم کرد و ده ها از تروریست ها در ریف ادلب و حمص را به هلاکت رساند و خودروهای آنان در رقه را نابود کرد.

استان ها- سانا

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح طی عملیات متمرکز خود، تلفات زیادی در افراد و سلاح به گروه های تروریستی در مناطق متعدد را وارد کردند.

در دیر الزور، منبع نظامی به سانا گفت که یگانی از ارتش و نیروهای مسلح مقرهای تروریست ها در روستای شولا واقع جنوب استان دیر الزور را هدف قرار داد و ده ها از تروریست ها را از بین برد.

منبع افزود که عملیات ارتش ضد تروریست ها در این روستا منجر به منهدم کردن سلاح و تجهیزات نظامی آنان می باشد.

همچنین، واحدهای ارتش و نیروهای مسلح طی عملیات شدید خود ضد گروه های تروریستی، تعدادی از فرماندهان داعش در منطقۀ رشدیه را به هلاکت رساندند و از بین کشته ها/ابو دجانه/ است که بسیاری از قتل عام توسط خودروهای بمب گذاری شده را مرتکب کرد، می باشد.

ارتش اماکن تروریست ها در ریف ادلب را منهدم کرد و شماری از مزدوران را کشت

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح ضربات مهلک خود را بر مواضع گروه های تروریستی در ریف ادلب که با دولت اردوغان کار می کنند، ادامه دادند.

منبع نظامی یاد کرد که واحدهای ارتش ضربات مهلک و شدید به اماکن گروه های تروریستی در معره نعمان، معر حطاط و کفر نبل واقع غرب معره نعمان است، وارد کردند و عده ای از تروریست ها را کشته و زخمی کردند و از بین کشته ها/ابو بلال امیر جبهۀ نصره در حارم/ می باشد.

و در خان شیخون واقع در راه بین المللی دمشق – حلب است، منبع گفت که ارتش سوریه طی عملیات خود، صدمات شدید در صفوف تروریست ها را وارد کرد و تعدادی از تروریست ها در رابیه خبایا و روستای سمکه به هلاکت رسیدند.

منبع تأکید کرد که ارتش شجاع سوریه عملیات خود ضد گروه های تروریستی شرق ادلب در منطقۀ ابو ضهور و جنوب آن را ادامه داد و مقرها و سلاح و تجهیزات نظامی تروریست ها را منهدم کرد و شماری از تروریست ها نیز در حمیمات و تل سلمو کشته و زخمی شدند.

و نزدیک منطقۀ کوه سمعان، واحدهای از ارتش مواضع گروه های تروریستی در تل ضمان، بیاعه و مجاص را هدف قرار دادند و تلفات زیادی در افراد و سلاح به آنان را وارد کردند.

و در جسر شغور، منبع اشاره کرد که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح شماری از تروریست ها در اطراف روستاهای کنیسه نخله و کستن تحتانی را به هلاکت رساندند.

همچنین، گروه های تروریستی در صفحه های اینترنتی خود اعلام کردند که تعدادی از افراد آنان طی عملیات ارتش سوریه در معره نعمان و کفر نبل در ریف ادلب کشته شدند و تلفات زیادی در افراد و تجهیزات نظامی آنان نیز وارد شد.

از بین بردن تروریست های داعش در جنوب طبقه و روستای انباج در رقه.

از سوی دیگر، واحدهای ارتش و نیروهای مسلح طی عملیات متمرکز خود در رقه، خودروها و مواضع گروه تروریستی داعش را نابود کردند.

منبع گفت که یگانی از ارتش و نیروی مسلح عملیات شدید ضد اماکن داعش در شهرک طبقه جنوب استان رقه را انجام داد و تعدادی از تروریست ها را کشته و زخمی کرد.

منبع اضافه کرد که ارتش سوریه، خودروها و سلاح و تجهیزات نظامی گروه داعش را منهدم کرد.

منبع اشاره کرد که ده ها از تروریست های گروه تروریستی داعش طی عملیات ارتش در روستای انباج واقع غرب شهرک طبقه است، به هلاکت رسیدند.

کشته شدن عده ای از تروریست ها در ریف حماه

واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح عملیات متمرکز و شدید ضد مقرهای گروه های تروریستی تکفیری در ریف شرقی و شمالی حماه را انجام دادند و تعدادی از تروریست ها را کشته وزخمی کردند.

منبع یاد کرد که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح شماری از تروریست ها در کفر زیتا شمال غرب حماه و در لطامنه را به هلاکت رساندند.

یگان های ارتش پیگردی افراد گروه های تروریستی در ریف شمالی حماه را ادامه دادند .

و در روستای قصر ابن وردان، واحدهای ارتش و نیروهای مسلح عده ای از تروریست های تکفیری را از بین بردند.

ارتش عملیات خود ضد گروه های تروریستی شرق حماه را ادامه داد و تعدادی از تروریست ها در قسطل جنوبی، عقیربات، ابو حنایا، جنی علباوی و جروح در ریف سلمیه را کشته و زخمی کرد.

منهدم کردن موشک های اسرائیلی در ریف شمالی لاذقیه.

و در ریف شمالی لاذقیه، یگان های از ارتش و نیروهای مسلح فرماندهان گروه های تکفیری که ملیت بعضی از آنان خارجی است، را به هلاکت رساندند و انبار موشک های صهیونیستی و خودروها حامل تیربارهای سنگین را نیز نابود کردند.

منبع نظامی به سانا گفت که واحدهای ارتش عملیات متمرکز ضد مقرهای گروه های تروریستی در ریف لاذقیه را انجام دادند و طی آن، شماری از تروریست ها را از بین بردند و یک انبار موشک های صهیونیستی «غراد» و «لاو»، و خودروها مجهز به تیربارهای سنگین در روستاهای برناص و کرت را نیز منهدم کردند.

منبع افزود که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح در عملیات خود ضد مواضع تروریست ها در روستاهای فرز و مریج و در اطراف سد برادون در لاذقیه موفق بودند و تلفات زیادی به آنان را وارد کردند.

به هلاکت رساندن تروریست ها در منطقۀ وعر و رستن و حوله و منهدم کردن خودروها و مقرهای گروه داعش در ریف شرقی حمص.

و در حمص، واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از عناصر گروه های تروریستی در منطقۀ وعر و ریف رستن و حوله را از بین بردند.

منبع نظامی به سانا گفت که یگان های ارتش افرادی وابسته به گروه تروریستی داعش را از بین برد و عده ای از خودروها در اطراف چاه های حقل شاعر را نیز نابود کردند.

منبع اضافه کرد که یگانی از ارتش و نیروهای مسلح شماری از افراد گروه تروریستی داعش در روستای شنداخیه شرق حمص را به هلاکت رساند.

و در ریف شرقی حمص، واحد از ارتش بسیاری از تروریست ها در روستای عین حسین را کشته و زخمی کرد.

منبع تأکید کرد که یگان های از ارتش اماکن تروریست ها در شهرک تلبیسه و روستای دیر فول را منهدم کردند.

همچنین، تعدادی از افراد گروه های تروریستی تکفیری طی عملیات متمرکز ارتش در سد قریتین و کوه قناص و کوه نصرانی شمال شرق حمص کشته شدند.

منبع گفت که واحدهای ارتش بساری از عناصر گروه های تکفیری در شهرک رستن و کیسین و مزرعه های ابراهیم حکیم در ریف رستن را کشته و زخمی کردند.

منبع اضافه کرد که یگانی از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها در روستای کفر لاها در منطقۀ حوله شمال غرب حمص را از بین برد.

شاهد أيضاً

اهالی روستای  “حامو” و نیروهای ارتش سوریه مانع عبور نیروهای آمریکایی شدند

حسکه – سانا اهالی روستای «حامو» در حومه شهر «قامشلی» در شمال شرق سوریه همگام …