سر اسقف عطا الله حنا: هویت جولان با اعلاميه ترامپ تغییر نخواهد کرد

قدس اشغالی – سانا

عطا الله حنا سراسقف کلیسای روم ارتدوکس ضمن محکوم کردن اعلامیه ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد جولان عربی سوریه تاکید کرد: هویت جولان با اعلاميه ترامپ تغییر نخواهد کرد.

سراسقف کلیسای روم ارتدوکس در دیدار با هیاتی از اهالی جولان اشغالی گفت: اعلاميه ترامپ نمی تواند هویت جولان سوری را تغییر دهد و جولان سوری خواهد ماند.

اسقف عطا الله حنا ادامه داد: ساخت واحد های شهرک نشینی هیچ مشروعیتی به رژیم اشغالگر نمی دهد.