دستگیری 5 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان رژیم صهیونیستی

قدس اشغالی-سانا

نظامیان صهیونیست با حمله گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری و جست وجوی خانه به خانه، 5 فلسطینی را در دستگیر کردند.

به نقل از رسانه های فلسطینی،  نظامیان رژیم صهیونیستی 5 فلسطینی را در جریان یورش به خانه های آنان در شهرهای الزوایه در سلفیت و عزون در  قلقلیه بازداشت کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.

راما