12 مدال رنگارنگ برای کشتی گیران کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی مدیترانه

تونس – سانا

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی مدیترانه امروز در تونِس پایتخت تونس به پایان یافت و تیم کشورمان در این رقابت‌های 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز را کسب کرد.

کشتی گیران کشورمان در رقابت های کشتی آزاد توانستند به 5 مدال طلا و 3 مدال برنز دست یابند.

کشتی گیران کشورمان  نیز در رقابت های کشتی فرنگی موفق به کسب سه مدال طلا و یک مدال نقره و یک مدال برنز شدند.

غیاث