شهادت یک جوان فلسطینی به دست صهیونیست ها در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی شهید شده است.

به گزارش خبرگزاری “وفا” فلسطین، «عمر عبدالکریم یونس» به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی در مرکز ایست و بازرسی «زعتره» واقع در جنوب نابلس شهید شد.

شاهد أيضاً

جراحت 3 فلسطینی در سرکوب تظاهرات کفر قدوم توسط اشغالگر

قدس اشغالی – سانا  امروز سه نفر فلسطینی در جریان سرکوب تظاهرات هفتگی روستای کفر …