تظاهرات اهالی ریف دیر الزور برای خروج میلیشیای موسوم به  “قسد” حمایت شده از سوی اشغالگر آمریکایی ، ادامه دارد

دیرالزور-سانا

اهالی شهر البصیره در ریف شمالی دیر الزور اعتراضات وتظاهرات خود علیه تجاوزات ورفتار افراد میلیشیای قسد که توسط نیروهای اشغالگر آمریکا حمایت می شود، ادامه دادند وبرای خروج این میلیشیا از منطقه دعوت کردند.

منابع اهلی یاد کردند:  اهالی شهر البصیره برای خروج قسد از روستاهای ومناطق خود تظاهر کردند چون که مناطق تحت کنترل این میلیشا به یک مناطق بی ثباتی وبی امنیت وانتشارعملیات قتل وربودن شهروندان تبدیل شده است وانحصار نفت توسط این شبه نظامیان “قسد” وتوسط شرکت های که با آنها همکاری می کنند.

حسین

شاهد أيضاً

بازگشایی مرکز حل و فصل در شهر المیادین در حومه دیرالزور شنبه آینده

ديرالزور-سانا خبرنگار سانا اعلام کرد که مقامات ذیصلاح روز شنبه آینده مرکز حل و فصل …