دستگیری 11 فلسطینی در کرانه باختری 

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 11 فلسطینی را در مناطقی در کرانه باختری بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، نظامیان اشغالگر با یورش به منطقه بابالعامود، شهرک های سلوان و جبل المکبر در قدس اشغالی، شهرک سیله الظهر در جنوب جنین و شهرک بیت فجار واقع در جنوب بیت لحم 11 نفر فلسطینی را دستگیر نمودند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.