دستگیری 21 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نیروهای رژیم صهیونیستی امروز 21 نفر فلسطینی را در مناطق مختلف از کرانه غربی بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، نظامیان اشغالگر با یورش به شهرهای الخلیل ، رام الله، ، قلقیلیه، البیره، طولکرم و اریحا 21 نفر فلسطینی را دستگیر نمودند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.

جراحت دو فلسطینی در پی یورش شهرک نشینان صهیونیست به روستای جیبیا در کرانه باختری

در پی یورش شهرک نشینان صهیونیست به روستای جیبیا واقع در شمال غرب رام الله در کرانه باختری دو جوان فلسطینی زخمی شدند.

خبرگزاری فلسطینی معا نوشت که تعدادی از شهرک نشینان صهیونیست با حمایت از نیروهای رژیم صهیونیستی در حال تلاش برای یورش به این روستا بودند اما اهالی با تلاش های صهیونیست ها مقابله نمودند، موجب جراحت دو فلسطینی شد.