آماده شدن فلسطینیان برای مشارکت در جمعه “پیروزی کرامت”

قدس اشغالی-سانا

پنجاه و سومین جمعه تظاهرات بازگشت امروز برگزار می شود، و ساکنان نوارغزه در حال آماده شدن برای شرکت در این راهپیمایی هستند.

ساکنان نوار غزه خود را برای شرکت در تظاهرات بازگشتی دیگری با عنوان«پیروزی کرامت» آماده می کنند تا بار دیگر بر حق بازگشت آوارگان به شهر و دیار خود و لغو محاصره ظالمانه این منطقه تاکید کنند.

به نقل از رسانه های فلسطینی، هیئت ملی برگزاری راهپیمایی های بازگشت و شکستن محاصره اهالی نوار غزه را به شرکت در راهپیمایی های امروز تحت عنوان جمعه ”پیروزی کرامت” دعوت کرد.

گفتنی است که تاکنون در این تظاهرات‌ها 277 فلسطینی به شهادت رسیده و نزدیک به 26 هزار نفر دیگر زخمی شدند.