پلیس ترکی تظاهرکنندگان مخالف سفر اوگلو به اضنه را بازداشت کرد

انقره – سانا

در تجاوز پلیس ترکی به تظاهرکنندگان مخالف سفر رئیس حکومت حزب عدالت و توسعه احمد داوود اوگلو به استان اضنه برای شرکت در یک همایش ، یک زن ترکی مصدوم شده است .

پایگاه سندیکا اورج گفت که نیروی پلیسی 12 نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است .

این پایگاه انترنتی اشاره کرد که ساکنان خانه های فقیری و اتحادیه های دانشجویان در پارک اینونو در استان اضنه تجمع کردند تا مخالفت آنها را به سفر اوگلو اعلام کنند و یک تابلو حمل کردند که در آن نوشته شده ” ای حامی جنگ و عقب ماندگی از شهر ما خارج شو ”

شایان به ذکر است که یک حزب ترکی درخواست استیضاح از رئیس حکومت در باره کشته شدن عضو های اطلاعات ترکی در سوریه و عراق داده است .