شهادت یک فلسطینی و جراحت سه دیگر در شمال قدس اشغالی به ضرب گلوله رژیم صهیونیستی

قدس اشغالی-سانا

به ضرب گلوله رژیم صهیونیستی به آردوگاه قلندیا واقع در شمال قدس اشغالی امروز یک فلسطینی زخمی شد.

خبرگزاری فلسطینی معا نوشت: نیروهای رژیم صهیونیستی طی عملیات یورش به آردوگاه قلندیا و منطقه فرودگاه در شمال قدس اشغالی سه فلسطینی مجروح شدند و یک دیگر به شهادت رسید، این نیروها همچنین سه برادر را دستگیر کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.