بیش از 70٪ از ظرفیت تولید کارخانه های گاز در شرق حمص به خدمت وارد شد

حمص- سانا
استاندار حمص طلال برازی تاکید کرد که واقعیت کارخانه گاز و ایستگاه های آن در شرق حمص پس از بازگشت ایستگاه گاز شاعر به اضافۀ کارخانه حیان به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
 وی در بازرسی خود به کارخانه حیان در شرق حمص گفت که در دوره آینده احیایی مجدد ایستگاه مهر شروع می شود و بیش از 70% از ظرفیت های تولید در کارخانه های گاز برای تامین گاز به ایستگاه های برق یا گاز خانگی وارد خدمت می شود.

برازی تلاش های کارگران و فداکاری خود برای غلبه بر تمام مشکلات و همچنان به تولید گاز برای بسیاری از استان های کشور را ستایش کرد وبر اقدامات بیشتر در مرحله بعدی برای امنیت بیشتر در این کارخانه وکارخانه های مجاور تاکید کرد.

شایان ذکر است که پس از خروج تمام پرسنل خارجی با آغاز حوادث در کشور ما وتحریم های اقتصادی تحمیل شده توسط کشورهای غربی، مدیریت کارخانه توسط کادر ملی ادراه می شود.
 مدیران این کارخانه توانستند غلبه بر بسیاری از مشکلات و بازگشت تولید به بیش از دو ملیون و700 هزار م3 در روز محقق سازند.

شاهد أيضاً

یک فعالیت سرگرم کننده برای کودکان یتیم در حمص به مناسبت عید سعید قربان

حمص-سانا به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، استان حمص با حضور تیم دوچرخه سواری حمص …