پوتين: حل بحران ها در منطقه از راه سیاسی واحترام حاکمیت کشورها است

مسکو-سانا

رئیس روسیه ولادیمیر پوتين بر ضرورت حل بحران  ها در منطقه به ویژه در سوریه از راه سیاسی وبر اساس قانون بین المللی واصول احترام حاکمیت کشورهار وحفاظت از اراضی آن، تاکید کرد.

پوتین در یک پیغام به نشست کشورهای عربی در تونس که در وب سایت رسمی کرملین منشتره شده، گفت: روسیه همیشه بر اساس اصل استوار و ضرورت حل بحران ها در منطقه خاورمیانه از راه سیاسی ودیپلماتیک وبر اساس قوانین بین الملل واصل احترام به حاکمیت وتمامیت اراضی کشورها، تاکید  ودعوت می کند. وچنین روش بر بحران در سوریه به طور کامل منطبق است، که در آن  ضربه شدیدی به نیروهای تروریسم  وارد شده وروند سیاسی آغاز شد وهمچنین حل مشکلات انسانی است.

حسین/راما