یک عضو پارلمان چک: اقدامات تهاجمی رژیم صهیونیستی قابل قبول نیست

براگ-سانا

“استانیسلاو گراسبیچ” رئیس کمیته دوستی پارلمانی چک و سوریه تجاوز اسرائیل به برخی سایت های حلب را محکوم و تاکید نمود که دستاوردهای سوریه در مبارزه با تروریسم را متوقف نخواهد کرد.

گراسبیچ خبرنگار سانا در پراگ گفت که اقدامات تهاجمی اسرائیل “مستحق محکوم کردن غیر قابل قبول است” با تأکید بر این که “اسرائیل” بزرگترین عامل بی ثبات کننده در منطقه و ایدئولوژی آن است، به خصوص به دلیل  بی ثبات کردن کشورهای منطقه بر اساس بر اساس نژادپرستی است”.