دستگیری 13 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نظامیان رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه به مناطقی در کرانه باختری حمله و 13 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا نوشت: نظامیان صهیونیست 13 فلسطینی را پس از یورش به منازل در شهر های الخلیل، رام الله و نابلس بازداشت کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.