هیئت های واحزاب عربی وبین المللی بیانیه ای ترامپ درباره بلندی های جولان اشغالی رد می کنند

پایتخت ها-سانا

پارلمان مصر اظهارات رئیس ایالات متحده درمورد بلندی های جولان اشغالی سوریه محکوم کرده وتاکید کرد که این اظهارات یک نقض آشکار برای قطعنامه های  ومنشور بین المللی است.

رئیس پارلمان علی عبد العال درسخنرانی خود امروز بر رد قاطعانه پارلمان مصر برای تصمیمات غیر مسئولانه ترامپ تاکید کرد واز جامعه بین المللی وافکار عمومی در سطح بین الملل واز تمام دوستداران صلح  چه کشورها یا ملت ها وسازمان ها خواستار تلاش فوری برای وقف تبعیض سیاسی آمریکا که تررویسم وبی ثباتی بیشتری را در منطقه وجهان به بار می آورد، شد.

رئیس حزب الموتمر مصر در یک بیانیه گفت: اظهارات ترامپ درباره جولان اشغالی از سوی کل جهان رد شده است، چون که تمام جهان به خوبی می داند که جولان اشغالی جزء اراضی سوریه است واز سوی رژیم اسرائیلی اشغال شده است.

همچنین، جبهه اروپا برای همبستگی با سوریه در اسپانیا اظهارات رئیس ایالات متحده در مورد بلندی های جولان اشغالی سوریه به شدت محکوم کرد

جبهه اروپایی برای همبستگی با سوریه طی بیانیه خود گفت” این اظهارات غیر مسئولانه ترامپ یک دخالت آشکار در امور یک کشور مستقل “سوریه” است، ویک تلاش از سوی اداره آمریکایی برای حمایت از سیاست جودیسازی سرزمین های عربی اشغالی برای ملحق شدن آن به رژیم اسرائیلی با وجود رد جامعه جهانی وقطعنامه های سازمان ملل متحد وابسته به این مسلئه است.

از سوی خود ، حزب اصلاح  ملی ناصری یمن: بیانیه ترامپ به حقوق ملت سوریه خصمانه است. وشخصیت های لبنانی تاکید کردند که مواضع آمریکا امینت منطقه را تهدید می کند.

حسین

 

شاهد أيضاً

تاکید اهالی جولان اشغالی بر ادامه مبارزات خود برای به شکست کشاندن طرح های شهرک نشینی رژیم اشغالگر

جولان اشغالی سوریه – سانا جولان اشغالی عربی سوریه ضمن محکوم کردن طرح های شهرک …