چین اولین پرینتر سه بعدی برای استفاده در فضا ساخت

پکن- سانا

امروز شرکت چینی علوم وفناوری فضا اعلام کرد که دانشمندان چینی پرینتر سه بعدی  ساختند، و فضانوردان  در انجام ماموریت های فضایی خودشان می توانند از این پرینتر استفاده کنند.

خبرگزاری چینی شینخوا با نقل قول از مهندس شعبۀ پژوهشی شانگهای “وانگ لیان ونگ” گفت: پرینتر جدید قدرت پرینت  لنزهای  نوری که در تجهیزات فضایی  استفاده می شود، ودر ساخت  اجزایی پیچیدۀ  تجهیزات متعلق به  تست انرژی هسته ای، وکمپرسور های مورد استفاده در هواپیما، وتجهیزات که در موتورهای ماشین بکار می رود، دارد .