تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی به دو منطقه مسکونی در ریف دمشق تاکید می کند حمایت این رژیم از تروریسم در سوریه

دمشق- سانا

فرماندهی کل ارتش ونیروهای مسلح گفت: رژیم صهیونیستی بعد از ظهر امروز به دو منطقۀ امن (الدیماس وفرودگاه بین المللی دمشق) واقع در ریف دمشق تجاوز کرد، ودر اثر این تجاوز تلفات مادی در برخی تاسیسات وارد شده است.

فرماندهی کل در بیانیه که سانا نسخه از آن دریافت کرده، افزود: تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی که امروز رخ داده در جهت حمایت تروریست ها در سوریه می آید، بعداز اینکه ارتش شجاع جمهوری عربی سوریه پیروزهای مهم در دیر الزور وحلب ومناطق دیگر محقق کرده است.

فرماندهی کل اضافه کرد: این تجاوز،  دخالت مستقیم رژیم صهیونیستی در حمایت از تروریسم در سوریه ، علاوه به کشورهای غربی ومنطقه ای تاکید می کند،ودر جهت روحیه دادن به گروه های تروریستی ودر راس آن ها گروه تکفیری (جبهه النصره اهرم القاعده در بلاد الشام ) وگروه ترویستی داعش می آید وبه خصوص بعداز ضربات مهلک پی در پی که ارتش ما انجام داد.

فرماندهی کل ارتش ونیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه در پایان بیانیه خود تاکید کرد: چنین تجاوزات ، ارتش شجاع جمهوری عربی سوریه از ادامه جنگ علیه تروریسم با همه شکل ها وابزارها واهرم های این ترویسم، در کامل خاک مقدس میهن باز نمی دارد.