تلفات سنگین ترویست ها نزدیک مرز سوریه- لبنان ودر روستای “خطملو وبیت رابعه” در ریف حمص ، وتعداد از آن ها را در ریف دمشق کشته شدند

شهرستان ها- سانا

امروز یگان های از ارتش ونیروهای مسلح عملیات متمرکز خود ضد مقر های تروریست های تکفیری در “خربه بیت لاها” نزدیک مرز سوریه- لبنان وروستای” خطملو وبیت رابعه” در ریف حمص ادامه دادند ، وتلفات سنگین  در عناصر وتجهیزات نظامی تروریست ها وارد کردند.

منبع نظامی به سانا  یاد کرد: یگان از ارتش ونیروهای مسلح پس از مراقبت وشناسایی اماکن تجمع گروهای تروریستی تکفیری در روستای “خربه بیت لاها” غربی شهرک حسیاء نزدیک مرزهای سوریه – لبنان که تروریستها قصد نفوذ به سوریه از این منطقه با کمک جریان المستقبل لبنانی ورژیم های منطقه ای به هدف ارتکاب جنایت علیه ملت  سوریه می باشد، وتعداد از آن ها را به هلاکت رساند.

شایان به ذکر است که این عملیات در پی عملیات قبلی در “درۀ السمرمر” درهمین منطقه که منجر به کشته شدن تعداد زیاد از ترویست ها شده است ونابود کردن تجهیزات نظامی شان.

منبع نظامی اشاره کرد که یگان از ارتش  تعدادی از ترویست های تکفیری”جبهه النصره، فیلق حمص، کتائب الفاروق” که در روستای بیت رابعه که 24 کیلومتر از شمال حمص فاصله دارد، کشته وزخمی کرد.

منبع افزود : یگان دیگر از ارتش جمهوری عربی سوریه ” در عملیات فوق العاده”  در راه روستای “خطملو” که 43 کیلو متر ازشرق شهر حمص فاصله دارد، تعداد از ترویست ها کشته وزخمی کرد ، وتجهیزات آن ها را  منهدم کرد.

مقتل-إرهابيين

منبع اشاره کرد که دیروز یگان های ارتش طی عملیات متمرکز خود در روستای (ذویبه والسلطانیه) در ریف حمص شرقی تعداد از تروریست ها را به هلاکت رساندند.

منبع نظامی به سانا گفت: یگان دیکر از ارتش ونیروهای مسلح خودروی  تروریست ها با کامل عناصر ومهمات خود که از سمت روستای “کفرمید” به سمت” ابو سبیر” در اطراف محمبل واقع در ریف ادلب حرکت می کرد، از بین برد.

شاهد أيضاً

اهالی روستای  “حامو” و نیروهای ارتش سوریه مانع عبور نیروهای آمریکایی شدند

حسکه – سانا اهالی روستای «حامو» در حومه شهر «قامشلی» در شمال شرق سوریه همگام …