شام، یک فیلمی درباره کودکانی که در معرض بمب گذاری تروریستی بودند

دمشق-سانا

فیلم بردار حسام نورالدین داغستانی صحنه های نمایشی فیلم او “شام” را به پایان رساند. این فیلم تألیف رائد منصور و اشرف غیبور است و تولید سازمان عمومی تولید تلویزیونی و رادیویی است.

این فیلم بیانگر یک چشم انداز واقعی از واکنش جامعه سوریه، به خصوص کودکان، در مورد بمب گذاری های تروریستی در سوریه است و چگونه آنها توانستند  اثرات روانی این حملات تروریستی بگذارند.

فیلم بردار داغستانی در بیانیه ای به سانا تصریح کرد که این فیلم به روش جدیدی انجام شده است تا بتواند یک تصویر واقعی از اثرات جنگ جهانی علیه سوریه و کودکان آن تقدیم کند. وی افزود که مدت فیلم 70 دقیقه است و عملیات فیلم برداری در شهر دمشق انجام شده است.

اشرف غیبور یکی از نویسندگان این فیلم توضیح داد که فیلم “شام” یک داستان واقعی است و در شهر دمشق اتفاق افتاد. این فیلم درباره بمب گذاری مدرسه عمر بن خطاب در منطقه برزه در شهر دمشق است.

بازیگر مریم علی گفت که او شخصیت معلم به نام یارا بازی می کند. این معلم سعی می کند کودکان را از اثرات نفسانی و جسدی بمب گذاری درمان کند.

بازیگر وسیم رحبی گفت که این فیلم درباره یک واقعه ای حقیقی است. من شخصیت معلم نقاشی در مدرسه بازی می کنم و در این شخصیت سعی می کنم به وسیله نقاشی اثرات این بمب گذاری را بکاهم.