امروز در تاریخ: 26 فوریه 1797 میلادی انگلستان اولین اسکناس در جهان را چاب کرد

دمشق – سانا

امروز در تاریخ:

26 فوریه 1797-  انگلستان اولین اسکناس«پول کاغذی» در جهان را چاب کرد.

1815- ناپلئون بناپارت از محل تبعيد«جزیره البا» فرار کرد.

2001- جنبش طالبان مجسمه بودا در بامیان منفجر کرد.

در همین روز به دنیا آمد:

1802- ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی.

1861- فردیناند یکم حاکم بلغارستان.

1903-  جولیو ناتا شیمیدان ایتالیایی و برنده جایزه نوبل است.

1966- نجوی کرم هنرمند لبنانی.

1903-جولیو ناتا شیمیدان ایتالیایی و برنده جایزه نوبل شیمیی 1963 است.

در همین روز درگذشت:

1577- اریک چهاردهم شاه سوئد.

1998 – تئودور شولتز اقتصاددان آمریکایی.