آمادگی فلسطینیان برای شرکت در چهل و هشتمین جمعه بازگشت

قدس اشغالی-سانا

چهل و هشتمین جمعه تظاهرات بازگشت امروز برگزار می شود، و ساکنان نوارغزه در حال آماده شدن برای شرکت در این راهپیمایی هستند.

ساکنان نوار غزه خود را برای شرکت در تظاهرات بازگشتی دیگری با عنوان«تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره گزینه های ما هستند» آماده می کنند تا بار دیگر بر حق بازگشت آوارگان به شهر و دیار خود و لغو محاصره ظالمانه این منطقه تاکید کنند.

به نقل از رسانه های فلسطینی، هیئت ملی برگزاری راهپیمایی های بازگشت و شکستن محاصره اهالی نوار غزه را به شرکت در راهپیمایی های امروز تحت عنوان جمعه ”تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره گزینه های ما هستند” دعوت کرد.

گفتنی است که تاکنون در این تظاهرات‌ها 266 فلسطینی به شهادت رسیده و نزدیک به 25 هزار نفر دیگر زخمی شدند.

راما