پیش بینی آب و هوای کشور

دمشق-سانا

اداره کل هواشناسی کشورمان باصدور اطلاعیه اعلام کرد: بر اثر نفوذ سامانه کم فشار در تمام لایه های هوا، دمای هوا افزایش می یابد و کمی بیشتر از حدود نرمال خود به 2-4 درجه سانتیگراد می شود.

اداره کل هواشناسی کشورمان صبح امروز با صدور بیانه ای توضیح داد: آسمان اغلب نقاط کشور نیمه آبری است با احتمال بارش باران همراه با رعد در مناطق مختلف پیش بینی می شود.

اداره کل هواشناسی کشورمان نسبت به پدیده مه در مناطق داخلی هشدار داد.

اداره کل هواشناسی کشورمان دمای هوای دمشق در دو روز آینده را به ترتیب (15 و 5) و (16 ،7) درجه سلسیوس پیش بینی کرد.

راما