دستگیری ده ها فلسطینی در قدس اشغالی

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی ده ها  فلسطینی را در قدس اشغالی دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به مناطق “سلوان”، “بیت لحم”، “العيسويه”، “کوه المکبر”، “شهرک قدیم”، “وادی الجوز”،“راس العامود” و “اردوگاه شعفاط” در قدس اشغالی یوررش بردند و 50 فلسطینی دستگیر کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.

راما