دستگیری 16 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 16 فلسطینی را در مناطق مختلف از کرانه باختری دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به خانه هایی در “قلندیا” واقع در شمالی قدس، “بیت لحم”، “الخلیل”، “نابلس” و “اردوگاه جنین” یوررش بردند و 16 فلسطینی دستگیر کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.

راما