دستگیری 22 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 22 فلسطینی را در مناطق مختلف از کرانه باختری دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به خانه هایی در “رام الله”، “تقوع”، “برقین”، “بیت لحم” و “اردوگاه جنین” یوررش بردند و 22 فلسطینی دستگیر کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.

راما