قاووق: کنفرانس ورشو یک خیانت به فلسطین

بیروت-سانا

عضو شواری مرکزی در حزب الله شیخ نبیل قاووق تاکید کرد که کنفرانس عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی که در ورشو لهستان برگزار شده یک خیانت برای روابط عربی وفلسطین ومساله آن می باشد.

قاووق طی سخنرانی خود امرزو گفت: این عادی سازی روابط بادشمن یک تهدید واقعی برای امنیت ملی عربی ویک تشویقی برای رژیم اسرائیلی برای ادامه اشغال فلسطین وتجاوز مجدد علیه سوریه ولبنان است. وی تاکید کرد که باید با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مبارزه شود.

حسین

شاهد أيضاً

حزب الله:حمله دیروز عناصر تروریست به سربازان ارتش مصر با هدف منحرف کردن افکار عمومی از تروریسم صهیونیستی در فلسطین  اشغالی انجام گرفته است

بيروت-سانا حزب‌الله لبنان حمله تروریست ها به نیروهای ارتش مصر در شرق کانال سوئز را …