فیرشینن: ضرورت از بین بردن تررویست ها در ادلب

مونیخ-سانا

معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی فرشینن بر ضرورت از بین بردن تروریست ها در ادلب را تاکید کرد.

فیرشنن طی سخنرانی خود در کنفرانس امنیت در مونیخ گفت:  وظیفه اصلی ما از بین بردن تجمع تروریست ها در ادلب وباید این وظیفه همزمان با محافظت از شهروندان انجام بدهیم، وبه تعداد بزرگی تروریست های حاضر در شهر ادلب اشاره کرد. وی افزود: موضع روسیه وجامعه بین المللی به مبارزه با تروریست ها محدود است ونباید با آنها مذاکره شود.

حسین

شاهد أيضاً

تاکید صباغ در دیدار با سفیر الجزایر در دمشق بر تقویت روابط و افزایش سفرهای پارلمانی بین دو کشور

دمشق – سانا حموده صباغ رئیس مجلس خلق کشورمان امروز در دیدار با لحسن تهامي …