تامین 500 فرصت شغلی از طریق فعال کردن واحدهای صنایع سنتی

دمشق- سانا

مدیر بروژه های توسعه  ریف در وزارت امور اجتماعی ” بهاء الخوری” تاکید کرد: کار برای دوباره فعال کردن واحدهای صنایع  فرش سنتی که به علت بحران کنونی در کشور متوقف شده، سرآغاز شد.

وی به نشریه اقتصادی سانا گفت که فعال کردن 50 واحد در شهرستان های لاذقیه وطرطوس وسویداء، به ایجاد 500 فرصت شغلی کمک می کند، افزود ما از طریق همکاری با اداره های مسؤول  برای رفع سختی ها ی ومشکلات کنونی  تلاش می کنیم، اگرچه به موافقت تامین مواد خام از بازار داخلی بر حسب نیازها وامکانات بدست یافتیم.