صعود 307 دانش آموز به مرحله نهایی آلمپیاد علمی سوریه

دمشق- سانا

307 دانش آموز از سال یکم دبیرستان به مرحله  نهایی آلمپیاد  علمی سوریه در سراسر کشور صعود کردند، این رقابت ها را اول سال آینده  در رشته های علوم ریاضی وفیزیکی وشیمی وآنفورماتیک وعلوم طبیعی برگزارخواهد شد.

رئیس هیئت آلمپیاد  علمی ملی سوریه “عماد العزب” اشاره کرد که صعود  از رقابت های شهرستان ها به مرحله نهایی طبق دو معیاربود ، معیار اول صعود  کسی که رتبه اول درهر ماده علمی در هر شهر از شهرهای کشور احراز کرده، بهدف تضمین مشارکت همه شهر ها در مرحله نهایی می باشد ، ومعیار دوم  صعود کسانی که بهترین 60 نمره در هر  ماده علمی در سطح استان ها به دست یافتند، براینکه صعود به مرحله نهایی  نوعی باشد ، و تضمین مشارکت نخبگان با استعداد عالی در رشته های علمی است.

آلمپیاد جهانی علوم ریاضی در تایلند وآلمپیاد فیزیک در هند، وشیمی در آذبایجان، وآنفورماتیک در کازاخستان ، و علوم طبیعی در دانمارک برگزار می گردد، شایان به ذکر است که مجموع دستاورد ها سوریه در المپیاد علمی جهانی در سال گذشته به 11  مدال ودیپلم افتخار رسید.