شهادت یک سرباز لبنانی در حین خنثی کردن یک بمب در عرسال

بیروت-سانا

یک سرباز لبنانی در منطقه عرسال در حین خنثی کردن یک بمب به شهادت رسید.

فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد که این سرباز در حین خنثی کردن بمب، در پی انفجار آن به شهادت رسید. همچنین دو سرباز ارتش در پی این انفجار زخمی شد.