لحام با رئیس مجلس سنای پاکستان دیدار کرده و در سخنرانی در مجمع پرلمانی آسیا گفت : تلاش ها برای مبارزه با تروریسم بسیج شود

لاهور-باكستان-سانا

رئیس مجلس ملت محمد جهاد اللحام به بسیج شدن تلاش ها برای مبارزه با تروریستی در برنامه بلند مدت و همه جانبه و با مشارکت همه دعوت کرد

لحام در سخنرانی در مجمع پرلمانی آسیا که دوره هفتم آن در شهر لاهور پاکستان در حال برگزاری است گفت : هیچ اولویت برای برنامه مجمع مهمتر از مسئله تروریسم بین المللی که مانند سرطان در خاور میانه منتشر شده به خصوص در سوریه و عراق ، نیست.

رئیس مجلس ملت با رئیس مجلس سنا پاکستان و رئیس کنونی مجمع پرلمان آسیا سید نادر حسین بخاری دیدار و روابط دوجانبه بین سوریه و پاکستان و راه های بهبود آنرا جستجو کرد .