ارتش مواضع تروریست ها در ریف ادلب را هدف قرار داد و تعدادی از تروریست ها را به هلاکت رساند.

استان ها- سانا

 یگان های از ارتش و نیروهای مسلح در ریف ادلب عده ای از تروریست ها را کشتند.

منبع نظامی گفت که واحدهای ارتش و نیروی مسلح شماری از تروریست ها در منطقۀ اریحا و جانودیه غرب ادلب را از بین بردند.

منبع افزود که واحدهای ارتش تعدادی از تروریست ها در محیط ابو ضهور شرق ادلب را کشته و زخمی کردند.

در ریف ادلب واحدهای ارتش و نیروهای مسلح عملیات خود را ضد گروه های تروریستی تکفیری ادامه دادند و شماری از افراد آنان  به هلاکت رساند.

منبع نظامی به سانا گفت که یگان های از ارتش با همکاری گروه های حمایت شعبی، شماری از تروریست ها در الشیخ مسکین در ریف درعا را کشته و زخمی کردند.

منبع اضافه کرد که واحدهای از ارتش عده ای از تروریست ها در عثمان، طفس، انخل، ابطع،فقیع و علما را از بین بردند و سلاح و تجهیزات آنان را نیز منهدم کردند.

همچنین، گروه های تروریستی در صفحه های اینترنتی خود اعلام کردند که تعدادی از افراد آنان طی عملیات ارتش سوریه در شیخ مسکین و انخل و جاسم کشته شدند.

کشته شدن  تروریست ها در کفر زیتا و طلف در ریف شمالی غربی حماهو

منبع نظامی به سانا گفت که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح عده ای از تروریست ها در روستای کفر زیتا را به هلاکت رساندند و تجهیزات نظامی آنان را نیز نابود کردند.

منبع اضافه کرد که ارتش سلاح و تجهیزات نظامی و خودروهای تروریست ها در کفر زیتا را منهدم کرد.

منبع یاد کرد که یگانی از ارتش تعدادی از تروریست ها در روستای طلف شمال غرب حماه را کشته و زخمی کرد.

شاهد أيضاً

بانک مرکزی بلاروس: استثنای یورو از سبد ارزهای خارجی

مینسک -سانا بانک مرکزی بلاروس اعلام کرد که سهم روبل روسیه از روز دوشنبه آینده …