برگزاری نمایشگاه نقاشی از 30 هنرمند جوان در مرکز هنری استان السویدا

السویدا – سانا

نمایشگاه نقاشی از 30 هنرمند جوان با عنوان “آسمان” در مرکز هنری استان السویدا کار خود را آغاز می کند.

در این نمایشگاه تعدادی تابلوهای نقاشی را با موضوعات طبیعت، انسان و زن و غیره به معرض نمایش گذاشته است.