منصوب کردن 530 معلم کلاس از فارغ التحصیلان دانشکده های آموزش و پرورش

دمشق – سانا

وزارت آموزش و پرورش بر منصوب کردن 530 معلم کلاس از فارغ التحصیلان دانشکدهای آموزش و پرورش در ترم اول سال تحصیلی 2014 موافقت کرد

وزارت در بیانیه ای که امروز صادر شده و یک نسخه آن توسط خبرگزاری سانا دریافت شد؛ از فارغ التحصیلان خواست مدارک رسمی خود را در مدت قانونی به ادارات آموزش وپرورش خود تحویل بدهند

وزازت آموزش و پرورش در روز 14 ماه اوت گذشته بر منصوب کردن 1360 معلم کلاس از فارغ التحصیلان دانشکدهای آموزش وپرورش در استان ها در ترم سوم تحصیلی سال 2013 موافقت کرده بود