دستگیری 12 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز 12 فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری بازداشت کردند

خبرگزاری فلسطینی “معا” گزارش داد که نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیلی به شهر های جنین، بیت فجار، بیت لحم، الخلیل رام الله، نابلس  و شهرک بلعا یورش بردند و12 فلسطینی دستگیر کردند.

راما