راه اندازی کمپین نظافت خیابان های محله المطار شهر درعا

درعا – سانا

مقامات شهر درعا از راه اندازی کمپین نظافت خیابان های محله المطار خبر داد.

رئیس اداره خدماتی در استانداری شهر درعا اعلام کرد: کمپین داوطلبانه نظافت محله المطار درعا با مشارکت 100 کارمند انجام شد.