شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله صهيونيست ها در قدس اشغالی

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز، يک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه باب العامود در قدس اشغالی به شهادت رسید.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: “رياض حماد شماسنه” در منطقه باب العامود در قدس اشغالی هدف اصابت گلوله قرار گرفت و شهید شد.

راما