روحانی: تحریم های آمریکا علیه مردم ایران را به اهداف خود را محقق نکرد

تهران-سانا

“حسن روحانی” رئیس جمهور ایران تاکید کرد که تحریم های آمریکا علیه مردم ایران را به اهدافشان نمی‌ رساند،  وی اشاره می کند که کشورش تلاش می کند تا این تحریم ها را لغو کند.

روحانی در جلسه هیئت دولت امروز گفت: دشمنان تلاش می‌کنند در موضوعات نفت و صادرات و فروش آن و مسایل بانکی، ایران را در فشار قرار دهند، گفت: در ارتباط با مسایل نفتی خوشبختانه مسیرها و راه‌های مختلفی را برای فروش نفت دنبال می‌کنیم.

وی نشان می‌دهد که ایران موفقیت‌های خوبی در کشف منابع جدید داشته‌اید. وکشوری نیست که کسی بخواهد آن را از بازار انرژی حذف کند.

وی اشاره کرد که کشورش نقش مهمی را در مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در منطقه است.