دستگیری 16 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

امروز نیروهای اشغالگر 16 فلسطینی  را در مناطق مختلف در کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر اقدام به یورش به منازل در شهر هایالخلیل، نابلس، سلفیت، قلقیلیه، بیت لحم و مخیم قلندیا در شمال قدس اسغالی، و 16 فلسطینی را دستگیر کردند.

راما