دیروز/انفجار تروریستی در میدان الحمام در لاذقیه/ویدئو